Interveniëren en veranderen

Auteur : Jaap Boonstra en Leon de Caluwé
Publicatie Datum : 2006-05-01
Bedrijf : Twynstra Gudde - Adviseurs en Managers
Eerder gepubliceerd in : M&O
Open Publicatie

De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld door adviseurs, academici en verandermanagers. Deze interventies richten zich op het samenbrengen van mensen om hun situatie te duiden, een gedeelde visie te ontwikkelen en gezamenlijk acties te ondernemen om vernieuwingen tot stand te brengen. Dit artikel geeft een overzicht van deze interventies vanuit een sociaalinterpretatief perspectief. De theoretische achtergronden worden beschreven. De interventies zijn geworteld in chaostheorie, systeemdynamica, sociaalconstructionisme, groepsdynamica en baseren zich op methoden van waarderend ontdekken en positief organiseren. De methodologische principes van de interventies worden verkend. Ze geven zicht op de achterliggende waarden en de werkzame bestanddelen van de interventies. Adviseurs en verandermanagers worden uitgenodigd om te reflecteren op hun eigen praktijk en de basisassumpties achter hun handelen. Het artikel besluit met een oproep aan praktijkbeoefenaars om ervaringskennis te benutten en nieuwe kennis te ontwikkelen over betekenisgeving in sociale relaties en vernieuwing van organisaties.